Ενημέρωση για τροποποίηση εγκυκλίου ΕΑΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αριθμ.  9235 ΕΞ 2019 /11-2-2019 (ΑΔΑ 6Κ82Η-Ρ47) τροποποίηση της με αριθμ. ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16-11-2018 εγκυκλίου της ΕΑΠ, παρατείνεται η ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω εγκυκλίου μέχρι 31-3-2019.

 

Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση αυτή αφορά το σύνολο των πληρωμών μέσω ΕΑΠ, ενδιαφέρει όμως κατά κύριο λόγο όσους εκτελούν πληρωμές υποέργων αρχαιολογίας.

 

Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 με αρ. πρωτ. 25853/28.2.019

Εγχειρίδιο Λειτουργιών

Οδηγία για πληρωμές

Ανακοίνωση για υποέργα-ΝοΔε

Εγκύκλιος Εκτιμήσεων 2019 - 2022

Πίνακας εκτιμήσεων πληρωμών ΠΔΕ 2018-2022

Πίνακας επιχορηγήσεων ανά Υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης

 

Δηλώσεις Ορισμού ΤτΕ

1Α_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(ΟΙΚ.ΥΠ)

1Β_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(Ν.Π.)

1Γ_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(ΟΙΚ.ΥΠ)

1Δ_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(Ν.Π.)

2Α_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής (ΟΙΚ.ΥΠ)

2Β_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής(Ν.Π.)

2Γ_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής (ΟΙΚ.ΥΠ)

2Δ_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής (Ν.Π.)

3Α_ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ(ΟΙΚ.ΥΠ)

3Β_ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ(Ν.Π.)

3Γ_ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ(ΟΙΚ.ΥΠ)

3Δ_ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΝΠ)