Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο για τους χρήστες κατά το διάστημα 01-02/10/2018, καθώς έχουν προγραμματιστεί εργασίες αναβάθμισης. Οι βελτιώσεις αφορούν κυρίως τα Τεχνικά Δελτία και την πλήρη και οριστική ενοποίηση eΠΔΕ και ΠΣΥΠΠΟΔΕ στο κύκλωμα των πληρωμών. Επισημαίνουμε ότι, μετά την αναβάθμιση του συστήματος, οι πληρωμές για όλα τα έργα ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των έργων με λογαριασμούς κατηγορίας 231, θα εκτελούνται πλέον από το νέο σύστημα.