Ενημέρωση για τροποποίηση εγκυκλίου ΕΑΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αριθμ.  9235 ΕΞ 2019 /11-2-2019 (ΑΔΑ 6Κ82Η-Ρ47) τροποποίηση της με αριθμ. ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16-11-2018 εγκυκλίου της ΕΑΠ, παρατείνεται η ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω εγκυκλίου μέχρι 31-3-2019.

 

Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση αυτή αφορά το σύνολο των πληρωμών μέσω ΕΑΠ, ενδιαφέρει όμως κατά κύριο λόγο όσους εκτελούν πληρωμές υποέργων αρχαιολογίας.

 

Εγχειρίδιο Λειτουργιών

Οδηγία για πληρωμές

Ανακοίνωση για υποέργα-ΝοΔε

Εγκύκλιος Εκτιμήσεων 2019 - 2022

Πίνακας εκτιμήσεων πληρωμών ΠΔΕ 2018-2022

Πίνακας επιχορηγήσεων ανά Υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης

 

Δηλώσεις Ορισμού ΤτΕ

1Α_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(ΟΙΚ.ΥΠ)

1Β_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(Ν.Π.)

1Γ_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(ΟΙΚ.ΥΠ)

1Δ_Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού(Ν.Π.)

2Α_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής (ΟΙΚ.ΥΠ)

2Β_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής(Ν.Π.)

2Γ_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής (ΟΙΚ.ΥΠ)

2Δ_Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συσκευής (Ν.Π.)

3Α_ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ(ΟΙΚ.ΥΠ)

3Β_ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ(Ν.Π.)

3Γ_ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ(ΟΙΚ.ΥΠ)

3Δ_ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΝΠ)