Στατιστικά Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Πρόοδος πληρωμών τρέχοντος έτους

Προυπολογισμός ανά φορέα Χρηματοδότησης  

Πληρωμές Τρέχοντος Έτους ανά μήνα

Ποσό Χρηματοδότησης ανά Σ.Α
Συλλογική Απόφαση Ποσό Χρηματοδότησης