Γεωγραφική απεικόνιση έργων και πληρωμών
Νομός Σύνολο Έργων Σύνολο Πληρωμών

*οι πληρωμες αφορούν την τρέχουσα περίδο